Om mig

Jag heter Helena Andréasson och är skrivpedagog. Jag har även en Fil.kand. examen i Svenska språket* och som socionom. Anlitar du mig får du en skrivcoach och lektör med erfarenhet av att stötta andra i att utveckla sina texter och sitt skrivande. Jag hjälper dig få ihop ett bokmanus, oavsett om du är ny på det eller om du är publicerad sedan tidigare.

Jag tar emot skönlitterära manus för vuxna, unga vuxna, tonår och barn från nio år, samt biografier.

Vid förfrågan om poesi tar jag emot prover för att kunna bedöma uppdraget, då dikter inte räknas per ord.

Du kan ha kommit långt med ditt manus, befinna dig mer i mitten av att skriva det, eller i början. Jag hjälper dig oavsett om du nästan är färdig eller om du är mer på idéstadiet.

Hör av dig om du undrar över något. Och du, om du återkommer som kund efter en skrivtjänst får du rabatt.

info@helenaaskrivcoach.com

*Min examen i svenska språket har inriktning textanalys och kommunikation. I examen ingår bl.a. kurserna Skriva 15 hp, Barn och ungdomslitteratur 30 hp samt Litteraturvetenskap grund 30 hp. Samtliga vid Göteborgs universitet.

Skrivpedagogutbildning är från Skurups folkhögskola läsåret 2016/2017

Vidare har jag läst tre terminer av Romanskrivarlinjen vid Färnebo folkhögskola 2018-2019, samt att jag tidigare läst tre terminer av Österlens folkhögskolas skrivarkurser på distans liksom deras manusskrivarkurs.