Hur långa ska kapitlen vara?

Hur långa bör dina kapitel vara egentligen? Och hur kan du avsluta dem samt få till ett spännande innehåll? Här hittar du flera olika tips om hur du kan skriva dina kapitel och se till att fånga in läsaren så att den sitter som klistrad vid din text.


Hur långt ska ett kapitel vara?

Att veta hur långa ens kapitel ska vara är ibland klurigt när man är ny som författare och skriver sitt första bokmanus. Enklast är att tänka att manusets kapitel ska vara så långa som det behöver. Men hur vet man det? Och hur vet man egentligen när det är dags att avsluta sitt kapitel och börja på nästa?

Tips på hur du kan avsluta dina kapitel
Om du tycker det är svårt att känna in när du ska avsluta ditt kapitel finns olika vägar att gå:

Avrunda
Ett kapitel kan avslutas så att en scen avrundas och karaktären går vidare med något annat, ett skeende blir så att säga avslutat inom kapitlet. Låt dock gärna läsaren få med sig något som den vill veta mer om, så att läsaren hela tiden drivs framåt i handlingen.

Cliffhanger
Du kan även välja att avsluta mitt i något spännande. På så vis vill läsaren veta hur det ska gå men måste läsa vidare för att få svar på det. Vanligt är att en cliffhanger avslutar ett kapitel, utan att ta vid i nästa, så att läsaren hålls på halster i väntan på svar på cliffhangern.

Cirkelkomposition
Du kan skriva om något som sker i ett nu, och sedan gå tillbaka till något som skedde innan, för att arbeta fram kapitlet mot nuet, och avsluta där du började.

Växla mellan olika stämningar
Du kan påbörja ditt kapitel i en stämning för att avsluta i en annan. Din huvudperson kanske är glad över något i början av kapitlet, men så händer något som gör att stämningen ändras och din HP blir ledsen, upprörd eller besviken.

close up photo of book pages

En eller flera scener
När du skriver kan du tänka alltså tänka att ett kapitel kan handla om en avgränsad situation, en scen. En del situationer avslutas inom ramen för kapitlet, andra fortsätter. Ett exempel kan vara att ett par karaktärer möts för att planera ett viktigt uppdrag, och så utmynnar det i att de ska ses för att utföra uppdraget. Här kan du välja att avsluta kapitlet med deras möte, innan läsaren får veta att de planerar genomföra sitt uppdrag, så att den frågan hålls öppen. Eller så avslutar du genom att runda av så att läsaren vet att de ska utföra uppdraget men att själva utförandet kommer senare. Som sagt, se till att hålla handlingen så pass öppen att läsaren hela tiden drivs att läsa vidare.

Tycker du att ett kapitel blir för kort?
Om du upplever att ett kapitel blir för kort kan du låta det innehålla flera olika scener. Se i så fall till att avgränsa scenerna genom att göra blankrad mellan dem så det blir tydligt för läsaren när nästa scen tar vid. Men ibland är ett kapitel kanske bara några få meningar, ett stycke eller två, medan det i andra fall löper över många sidor.

Hur du kan fylla ut
I exemplet med mötet för ett uppdrag, kanske karaktärerna är klara rätt snabbt. Men om du vill skapa spänning, så att läsaren blir engagerad och vill veta mer, kan du arbeta med att läsaren får ta del av deras planer och tankar, samt använda miljön för att skapa en stämning. Hjälp läsaren att får en uppfattning om karaktärerna och vad de anser om uppdraget. Låt det finnas hinder, svårigheter och konflikter som t.ex. skapar frågor hos läsaren. En karaktär vill egentligen inte utföra det, eller vill sabotera, eller gör uppdraget för att hämnas. Medan den andre drivs av en längtan att bli sedd av någon genom att genomföra uppdraget osv… Ja, det finns mycket man kan arbeta med för att utveckla en rätt enkel scen.

Så, det var några olika förslag på hur du kan hantera ditt kapitels innehåll. Men hur långt ska det vara då?

Olika långa kapitel

Kapitlens längd varierar beroende på genre och för vilken målgrupp man skriver. Fantasy tenderar ofta ha både tjocka böcker och långa kapitel, liksom att böcker för barn är både kortare och har korta kapitel. Viktigast är att ha en story som funkar med trovärdiga karaktärer och ett välskrivet manus. Så egentligen kan ett kapitel vara precis så långt som du tycker att det ska vara.

Variera kapitellängden
Att variera kaptitellängden, för att skapa snabbare och långsammare partier, är förstås bra för att skapa variation i handlingens tempo. Det finns även en rekommendation med en tanke om att hålla de inledande och avslutande kapitlen på cirka 1500 ord, och de i mitten på 2500 ord. (Ett råd jag snappade upp när man pratade i en podd om att skriva en bestseller.)

Att benhårt hålla fast vid ett visst antal ord kan i vissa fall begränsa, i vissa fall förenkla. Du gör som det passar dig och ditt manus. För bra är ju att tänka att ett kapitel är så långt som det behöver vara. Och det är ju något som du lär dig desto mer du skriver.

Variera hur kapitlen börjar
Och du glöm inte bort att se till att dina kapitel börjar på olika sätt. Låt dem ibland börja med en dialog, mitt i en scen, i en tanke eller i en beskrivning av något.

Anlita professionell hjälp
Tycker du det är svårt att hitta balansen, kan du fråga testläsare (vana läsare i din omgivning eller personer som du hittar på sociala medier som gärna ger gratis feedback) eller anlita en skrivcoach som går igenom några av dina kapitel. Du kan välja på skrivcoachning av valfria kapitel eller ta hjälp i en första kapitel-analys av dina inledande kapitel.

Och på tal om längd på kapitel, har du funderat på hur lång din bok ska vara? Om du inte redan läst mitt inlägg om hur lång en bok kan vara, kan du kika in här.

Lycka till med ditt manus!

Missa inga erbjudanden eller skrivtips

Skriv gärna upp dig för Skrivtipsbrevet om du inte redan gjort det. Eller, prenumerera på bloggen genom att lämna din mejl – du hittar anmälan till bloggen i footern, längst ned på sidan. Ta en titt i skräpposten om du inte ser en bekräftelse i din mejllista.

Bearbetar …
Klart! Du är med på listan.

Osäker på om ditt manus håller?

Eller är du trött på att få refuseringar? Jag hjälper dig komma igång och i mål med ditt manus.

Det gör jag genom att:

  • läsa synopsis
  • ha handledande samtal
  • skrivcoacha delar av manus
  • analysera dina första kapitel
  • läsa hela ditt manus

Dessutom hittar du olika kurser hos mig där du kan studera skrivhantverket mer på egen hand eller med hjälp av textinlämningar och samtal.

entrepreneur, startup, start-up

Välkommen att läsa om vad andra tyckt om mina tjänster här.

Undrar du om jag är rätt lektör och skrivcoach för dig? Boka in ett orienterande samtal på en kvart. Det kostar inget, och du förbinder dig inte heller till något.

Bara hör av dig om du undrar över något: info@helenaaskrivcoach.com

Trevlig helg!