Lektörstjänster

Jag har tre olika lektörsutlåtanden, alltså läsningar av hela ditt manus, och så gör jag även första kapitel-analyser av ditt första, eller dina första, kapitel.
– Lektörsläsningarna passar manus som börjar bli klart, som redigerats minst en gång, och kanske även blivit testläst. De passar dig som vill få ett utlåtande av både helhet och mindre delar, och som börjar bli redo att ge ut din bok, på förlag eller på egen hand.
Första kapitel-analys passar manus som behöver en god grund och en riktning för att komma vidare och få hjälp att hamna rätt. Första kapitel-analysen passar även dig som vill testa mig som lektör/skrivcoach, inför att använda mina tjänster senare.
LEKTÖRSLÄSNING: MINDRE, MELLAN OCH STOR

– I en Mindre lektörsläsning får du kommentarer på ditt första kapitel, och därefter sammanfattas all respons i ett utlåtande på 6-8 sidor.
– I en Mellan lektörsläsning får du kommentar i hela manuset, de flesta inledningsvis samt ett utlåtande på 8-10 sidor.
– En Stor lektörsläsning går in mer på detaljer, har många kommentarer i hela manuset och påminner om en redaktörsläsning. Den passar dig som vill ha mycket stöd i din redigering och som vill ge ut själv. Vid en egen utgivning kan manuset behövas flera läsningar. Då kan det t.ex. passa att börja med Mellan-lektörsläsning.

För lektörsläsningarna skickar du hela ditt manus till mig efter överenskommelse. Jag hjälper dig gärna göra en bedömning av ditt manus för att se vilken lektörsläsning som passar. Vid omläsning av samma manus ges rabatt.

MINDRE LEKTÖRSLÄSNING

Jag går igenom manuset och tittar på hur t.ex. dramaturgi, scener, perspektiv, gestaltning, miljö- och karaktärsbeskrivningar samt dialog fungerar. Jag poängterar manusets styrkor liksom sådant som behöver utvecklas. Du får kommentarer i ditt första kapitel, max 10 sidor.

Du får ett lektörsutlåtande på 6-8 sidor, inklusive handlingsplan. Du kan ställa frågor om utlåtandet via mejl, helst inom två veckor efter mottaget utlåtande. Önskar du skrivcoachande samtal går det att ordna (se rubrik Skrivcoachning). Första kvarten är kostnadsfri.

Pris och exempel Mindre lektörsläsning:
Fast pris 2400 kr + 6 öre/ord
Mindre lektörsutlåtande manus 70 000 ord.
Fast pris 2400 kr

plus 70 000 ord x 0.06 kr = 4200 kr
Totalt: 2400 kr + 4200 kr = 6600 kr

Samtliga uppgifter inkl moms.

MELLAN LEKTÖRSLÄSNING

Jag går igenom manuset och tittar på hur t.ex. dramaturgi, scener, perspektiv, gestaltning, miljö- och karaktärsbeskrivningar samt dialog fungerar. Jag poängterar manusets styrkor liksom sådant som behöver utvecklas. Du får kommentarer i hela ditt manus, flest inledningsvis.

Du får ett lektörsutlåtande på 8-10 sidor, inklusive handlingsplan. Du kan ställa frågor om lektörsutlåtandet, helst inom två veckor från mottagen respons. Önskar du skrivcoachande samtal går det att ordna (se rubrik Skrivcoachning). Första kvarten är kostnadsfri.

Pris och exempel Mellan lektörsläsning:
Fast pris 2400 kr + 9 öre/ord
Litet lektörsutlåtande manus 70 000 ord.
Fast pris 2400 kr

plus 70 000 ord x 0.09 kr = 6300 kr
Totalt: 2400 kr + 6300 kr = 8700 kr

Samtliga uppgifter inkl moms.

STOR LEKTÖRSLÄSNING

Jag går igenom manuset och tittar på hur t.ex. inledning, dramaturgi, perspektiv, gestaltning, scener, miljö- och karaktärsbeskrivningar, samt dialog fungerar. Jag poängterar manusets styrkor liksom sådant som behöver utvecklas. Jag kan även ge förslag på hur du kan omstrukturera din text.

Du får ett lektörsutlåtande på 12-15 sidor, inklusive handlingsplan. Givetvis kan du ställa frågor om lektörsutlåtandet, helst inom två veckor från mottagen respons. Ett skrivcoachande telefonsamtal, upp till 30 minuter ingår, därefter 190 kr per påbörjad kvart.

Pris och exempel Stor lektörsläsning:
Fast pris 2400 kr + 18 öre/ord
Stort lektörsutlåtande manus 70 000 ord.
Fast pris 2400 kr.
plus 70 000 ord x 0.18 kr = 12 600 kr
Totalt: 2400 kr + 12 600 kr = 15 000 kr

Samtliga uppgifter inkl moms.

Första kapitel-analys

En första kapitel-analys innebär att du skickar dina inledande kapitel, max 10 000 ord till mig efter överenskommelse.

Jag går igenom dina första kapitel och ger ett utlåtande av bland annat anslag, karaktärer, gestaltning, miljöbeskrivningar, dialog och handling, samt kommenterar direkt i manuset.

Du får en analys på 3-4 sidor. Givetvis kan du ställa frågor kring analysen, och om du önskar skrivcoachande samtal finns även det (se rubrik Skrivcoachning).

Du har stor användning av den respons du får i analysen även när du skriver ditt övriga manus. Tveka inte att ta hjälp från början, det underlättar ditt fortsatta skrivande. Anlitar du mig igen, får du rabatt.

Pris och exempel första kapitel-analys:
Upp till 2500 ord 1000 kr + 19 öre/ord.
Första kapitel-analys av 10 000 ord.
Fast pris upp till 2500 ord = 1000 kr
plus 10 000 ord x 0.19 kr = 1900 kr

Totalt: 1000 kr + 1900 k = 2900 kr
Samtliga uppgifter inkl moms.