Lektörsutlåtande

Jag har tre olika lektörsutlåtanden, alltså läsningar av hela ditt manus. Lektörsläsningarna passar manus som börjar bli klart, som redigerats minst en gång, och kanske även blivit testläst. De passar dig som vill få ett utlåtande av både helhet och mindre delar, och som börjar bli redo att ge ut din bok, på förlag eller på egen hand.

LEKTÖRSUTLÅTANDE: MINDRE, MELLAN OCH STOR

– I en Mindre lektörsläsning får du kommentarer på ditt första kapitel, och därefter sammanfattas all respons i ett utlåtande på 10-12 sidor.
– I en Mellan lektörsläsning får du kommentar i hela manuset, de flesta inledningsvis samt ett utlåtande 12-14 sidor.
– En Stor lektörsläsning går in mer på detaljer, har många kommentarer i hela manuset och påminner om en redaktörsläsning. Den passar dig som vill ha mycket stöd i din redigering och som vill ge ut själv. Vid en egen utgivning kan manuset behövas flera läsningar. Då kan det passa att börja med en Mellan-läsning. Du får ett utlåtande på 14 -16 sidor.

För lektörsläsningarna skickar du hela ditt manus till mig efter överenskommelse. Jag hjälper dig gärna göra en bedömning av ditt manus för att se vilken lektörsläsning som passar. Vid omläsning av samma manus ges rabatt.

Mindre läsning

Jag går igenom manuset och tittar på hur t.ex. dramaturgi, scener, perspektiv, gestaltning, miljö- och karaktärsbeskrivningar samt dialog fungerar. Jag poängterar manusets styrkor liksom sådant som behöver utvecklas. Du får kommentarer i ditt första kapitel, max 10 sidor.

Du får ett lektörsutlåtande på 10-12 sidor, inklusive handlingsplan. Du kan ställa frågor om utlåtandet via mejl, helst inom två veckor efter mottaget utlåtande. Önskar du skrivcoachande samtal går det att ordna (se rubrik Skrivcoachning). Första kvarten är kostnadsfri.

Pris och exempel Mindre lektörsläsning:
Fast pris 2400 kr + 6 öre/ord
Mindre lektörsutlåtande manus 70 000 ord.
Fast pris 2400 kr

plus 70 000 ord x 0.06 kr = 4200 kr
Totalt: 2400 kr + 4200 kr = 6600 kr

Samtliga uppgifter inkl moms.

Mellan läsning

Jag går igenom manuset och tittar på hur t.ex. dramaturgi, scener, perspektiv, gestaltning, miljö- och karaktärsbeskrivningar samt dialog fungerar. Jag poängterar manusets styrkor liksom sådant som behöver utvecklas. Du får kommentarer i hela ditt manus, flest inledningsvis.

Du får ett lektörsutlåtande på 12-14 sidor, inklusive handlingsplan. Du kan ställa frågor om lektörsutlåtandet, helst inom två veckor från mottagen respons. Önskar du skrivcoachande samtal går det att ordna (se rubrik Skrivcoachning). Första kvarten är kostnadsfri.

Pris och exempel Mellan lektörsläsning:
Fast pris 2400 kr + 9 öre/ord
Litet lektörsutlåtande manus 70 000 ord.
Fast pris 2400 kr

plus 70 000 ord x 0.09 kr = 6300 kr
Totalt: 2400 kr + 6300 kr = 8700 kr

Samtliga uppgifter inkl moms.

Stor läsning

Jag går igenom manuset och tittar på hur t.ex. inledning, dramaturgi, perspektiv, gestaltning, scener, miljö- och karaktärsbeskrivningar, samt dialog fungerar. Jag poängterar manusets styrkor liksom sådant som behöver utvecklas. Jag kan även ge förslag på hur du kan omstrukturera din text.

Du får ett lektörsutlåtande på 14-16 sidor, inklusive handlingsplan. Givetvis kan du ställa frågor om lektörsutlåtandet, helst inom två veckor från mottagen respons. Ett skrivcoachande telefonsamtal, upp till 30 minuter ingår, därefter 190 kr per påbörjad kvart.

Pris och exempel Stor lektörsläsning:
Fast pris 2400 kr + 18 öre/ord
Stort lektörsutlåtande manus 70 000 ord.
Fast pris 2400 kr.
plus 70 000 ord x 0.18 kr = 12 600 kr
Totalt: 2400 kr + 12 600 kr = 15 000 kr

Samtliga uppgifter inkl moms.