Lektörstjänster

Jag har två lektörstjänster. Läsning av hela ditt manus, och en första kapitel-analys av dina första kapitel.
– Lektörsläsning passar manus som börjar bli klart, som har redigerats och kanske även blivit testläst. Det passar alltså dig som börjar bli redo att skicka till förlag.
– Första kapitel-analys passar manus som behöver en riktning, en god grund för att komma vidare. Första kapitel-analysen passar även dig som vill testa mig som lektör/skrivcoach, inför att eventuellt använda mina tjänster senare.
LEKTÖRSLÄSNING

En lektörsläsning innebär att du skickar hela ditt manus till mig efter överenskommelse.

Jag går igenom manuset och tittar på hur t.ex. dramaturgi, perspektiv, gestaltning, miljö- och karaktärsbeskrivningar samt dialog fungerar. Jag poängterar manusets styrkor liksom sådant som behöver utvecklas.

Du får en övergripande sammanfattning i ett lektörsutlåtande på 8-10 sidor, inklusive en handlingsplan, samt kommentarer direkt i manuset. Givetvis kan du ställa frågor om lektörsutlåtandet. Önskar du skrivcoachande samtal går det att ordna (se rubrik Skrivcoachning).

Pris lektörsläsning: Fast pris 2400 kr + 9 öre/ord inkl moms*

Första kapitel-analys

En första kapitel-analys innebär att du skickar dina inledande kapitel, max 10 000 ord till mig efter överenskommelse.

Jag går igenom dina första kapitel och ger ett utlåtande av bland annat anslag, karaktärer, gestaltning, miljöbeskrivningar, dialog och handling, samt kommenterar direkt i manuset.

Du får en analys på 3-4 sidor. Givetvis kan du ställa frågor kring analysen, och om du önskar skrivcoachande samtal finns även det (se rubrik skrivcoachning för info).

Du har stor användning av den respons du får i analysen även när du skriver ditt övriga manus. Tveka inte att ta hjälp från början, det underlättar ditt fortsatta skrivande.

Pris första kapitel-analys: 1000 kr inkl moms upp till 2500 ord.
Vid mer än 2500 ord, tillkommer 20 öre per ord, inkl moms. **

*Lektörsutlåtande manus 80 000 ord.
Fast pris 2400 kr

plus 80 000 ord x 0.09 kr = 7200 kr
Totalt: 2400 kr + 7200 = 9 600 kr

Samtliga uppgifter inkl moms.

**Första kapitel-analys av max 10 000 ord.
Fast pris upp till 2500 ord = 1000 kr
plus 7500 ord x 20 öre/ord = 1500 kr

Totalt: 1000 kr + 1500 kr = 2500 kr
Samtliga uppgifter inkl moms.