Skrivarkurs

Vägen till en välskriven roman!
Det är bra att arbeta med sitt skrivande på egen hand för att utvecklas. Du kanske vill lära dig mer, eller känner att du inte är redo att visa vad du skrivit för någon. Då kan en skrivarkurs på distans vara en mycket bra början.

Kursen Vägen till en välskriven roman! passar dig som har:
– en idé om ett manus
– ett råmanus
– ett synopsis
– jobbat med ditt manus ett tag men känner att något saknas

Tidigare deltagare har sagt så här om Vägen till en välskriven roman!
  • som att få koden till hur man skriver en bok
  • till stor hjälp med det grundläggande tänket
  • jag fick flera aha-upplevelser redan av första lektionerna

Skrivarkursen består av sju lektioner som innehåller många användbara råd och tips om hur du skriver ett välskrivet manus.

Lektionernas innehåll:
Anslaget
– hur en bok kan inledas och hur du gör för att få med dig läsaren och får den att vilja läsare vidare.
Protagonisten
– hur du skapar en huvudkaraktär som väcker intresse hos läsaren, liksom hur du skapar dynamiska karaktärer.
Huvudhandling, sidohandling och dramaturgi
– genomgång av den röda tråd som huvudhandlingen består av, liksom hur sidohandlingar bidrar till att förstärka och förtäta handlingen. Genomgång av hur du kan skapa ett manus med dramaturgiska höjdpunkter.
Kapitel och scener
– genomgång av kapitel och scener och betydelsen av att behärska dem för att fånga läsarens intresse och skapa flyt i berättelsen.
Dialoger
– hur du skriver dialog och hur du använder dialogen för att fördjupa handlingen samt skapar framåtrörelse genom trovärdiga dialoger.
Gestaltning
– genomgång av vikten av att behärska verktyget gestaltning för att få läsaren att bli medskapare av berättelsen
Genre, målgrupp och berättarperspektiv
– genomgång av olika genrer, hur du kan ha målgruppen i åtanke när du skriver för att skapa en berättelse som fångar läsarens intresse. Genomgång av berättarperspektivet som bidrar till en stabil grund för berättelsen.

Studietips
Studietipsen ges som en avrundning för varje lektion. Med hjälp av studietipsen får du möjlighet att i din egen takt studera böcker som du väljer. Dem studerar du utifrån ett antal frågor som är kopplade till lektionens tema. Precis som lektionernas informativa innehåll, bidrar studietipsen till att stärka ditt skrivande och ditt manus.

Frivilliga övningar
En del lektionstillfällen innehåller en övning som är frivillig att göra, men som finns med för att skapa en möjlighet för dig att stärka ditt manus, hur du ser på det och ditt skrivande.

Flera tips på hur ditt skrivande kan utvecklas
Ett antal av lektionstillfällena innehåller ytterligare tips på hur du kan tillgodogöra dig mer information om skrivhantverket. På så vis kan du utöka din kunskap om skrivandet och på egen hand utveckla det i den takt du önskar.

Syftet med kursen
Du får möjlighet att arbeta med ditt manus och ditt skrivande för att bli uppmärksam på hur olika verktyg i skrivhantverket kan göra dig till en säker hantverkare, det vill säga författare. Du får kunskap om tekniker för att skapa en välskriven text och berättelse.

Kurstart när det passar dig
Kursen ges via mejl och du börjar när du vill. Första lektionen tar du del av efter att betalning mottagits. Därefter tar du del av en ny lektion varje vecka. Efter sju veckor är kursen klar. Då finns möjlighet till inlämning av valfri text för feedback, max 1000 ord.

Vägen till en välskriven roman! – 1 750 kr inkl moms

Hör av dig om du vill anmäla dig till kursen
eller har frågor.
info@helenaaskrivcoach.com