Lektörsutlåtande

Lektörsläsning passar manus som redigerats och kanske även blivit testläst. Det passar dig som börjar bli redo att ge ut din bok, på förlag eller på egen hand. Du får ett lektörsutlåtande av både helhet och mindre delar.

Lektörsutlåtande: mindre, mellan och stor

Mindre lektörsläsning: kommentarer på ditt första kapitel, och respons i ett utlåtande på 10- 12 sidor.
Mellan lektörläsning: kommentar i hela manuset, flest inledningsvis samt ett utlåtande 12-14 sidor.
Stor lektörsläsning: går in på detaljer med många kommentarer i hela manus. Är som en redaktörsläsning. Du får ett utlåtande på 16-18 sidor. Den stora läsningen passar dig som vill ha mycket stöd i din redigering, eller ger ut själv. Tänk på att vid egenutgivning behövs ofta flera lektörsutlåtanden. 

För lektörsläsningarna skickar du hela ditt manus till mig efter överenskommelse.
Vid omläsning av samma manus ges rabatt.

Mindre läsning

Jag går igenom manuset och tittar på hur t.ex. dramaturgi, scener, perspektiv, gestaltning, miljö- och karaktärsbeskrivningar samt dialog fungerar. Jag poängterar manusets styrkor liksom sådant som behöver utvecklas. Du får kommentarer i ditt första kapitel.

Du får ett lektörsutlåtande på 10-12 sidor, inklusive handlingsplan. Du kan ställa frågor om utlåtandet via mejl, helst inom två veckor efter mottaget utlåtande. Önskar du skrivcoachande samtal går det att ordna (se rubrik Skrivcoachning).

Pris mindre läsning

Fast pris 2500 kr + 7 öre/ord

Mindre lektörsutlåtande manus 70 000 ord.
Fast pris 2500 kr

plus 70 000 ord x 0.07 kr = 4900 kr
Totalt: 2500 kr + 4900 kr = 7400 kr

Samtliga uppgifter inkl moms.

Mellan läsning

Jag går igenom manuset och tittar på hur t.ex. dramaturgi, scener, perspektiv, gestaltning, miljö- och karaktärsbeskrivningar samt dialog fungerar. Jag poängterar manusets styrkor liksom sådant som behöver utvecklas. Du får kommentarer i hela ditt manus, flest inledningsvis.

Du får ett lektörsutlåtande på 12-14 sidor, inklusive handlingsplan. Du kan ställa frågor om lektörsutlåtandet, helst inom två veckor från mottagen respons. Önskar du skrivcoachande samtal går det att ordna (se rubrik Skrivcoachning).

Pris mellanläsning

Fast pris 2500 kr + 10 öre/ord

Mellan-lektörsutlåtande manus 70 000 ord.
Fast pris 2500 kr

plus 70 000 ord x 0.10 kr = 7000 kr
Totalt: 2500 kr + 7000 kr = 9500 kr

Samtliga uppgifter inkl moms.

Stor läsning

Jag går igenom manuset och tittar på hur t.ex. inledning, dramaturgi, perspektiv, gestaltning, scener, miljö- och karaktärsbeskrivningar, samt dialog fungerar. Jag poängterar manusets styrkor liksom sådant som behöver utvecklas. Jag kan även ge förslag på hur du kan omstrukturera din text.

Du får ett lektörsutlåtande på 16-18 sidor, inklusive handlingsplan. Ett samtal om utlåtandet, upp till 30 minuter ingår.

Pris stor lektörsläsning

Fast pris 2500 kr + 19 öre/ord

Stort lektörsutlåtande manus 70 000 ord.
Fast pris 2500 kr
plus 70 000 ord x 0.19 kr = 13 300 kr
Totalt: 2500 kr + 13 300 kr = 15 800 kr

Samtliga uppgifter inkl moms.