Lektörsutlåtande

Lektörsläsning passar manus som redigerats och kanske även testlästs. Det passar dig som börjar bli redo att ge ut din bok, på förlag eller på egen hand. Du får ett utlåtande av helhet och mindre delar med respons som utvecklar ditt manus. För dig som önskar redaktörshjälp, passar den Stora läsningen.

Lektörsutlåtande

Mindre lektörsläsning: kommentarer på första kapitlet/kapitlen, och ett utlåtande på 10-12 sidor.
Mellanläsning: kommentarer i hela manus, flest inledningsvis samt ett utlåtande på 12-14 sidor.
Stor lektörsläsning/redaktörsläsning: många kommentarer i hela manus med ett utlåtande på 16-18 sidor. Ska du ge ut din bok själv eller önskar extra mycket stöd inför att skicka till förlag är detta vad du ska välja. Tänk på att vid egenutgivning behövs ofta flera genomläsningar av ditt manus. 

Så här funkar det: För lektörsläsningarna mejlar du hela ditt manus till mig efter överenskommelse.
En läsning tar 3-5 veckor beroende på vilken läsning du väljer samt manusets längd.
Vid omläsning av samma manus ges rabatt.

Mindre läsning

Manuset får en noggrann genomläsning och jag tittar på hur bl.a. dramaturgi, scener, perspektiv, gestaltning, miljö- och karaktärsbeskrivningar samt dialog fungerar. Jag poängterar manusets styrkor liksom det som behöver utvecklas. Du får kommentarer i ditt första kapitel/dina första kapitel.

Lektörsutlåtandet är på på 10-12 sidor, inklusive handlingsplan. Du kan ställa frågor om utlåtandet via mejl, helst inom två veckor efter mottaget utlåtande. Önskar du skrivcoachande samtal bokar vi det (se rubrik Skrivcoachning).

Pris mindre läsning

Fast pris 2500 kr + 7 öre/ord

Mindre lektörsutlåtande manus 70 000 ord.
Fast pris 2500 kr

plus 70 000 ord x 0.07 kr = 4900 kr
Totalt: 2500 kr + 4900 kr = 7400 kr

Samtliga uppgifter inkl moms.

Mellanläsning

Manuset får en noggrann genomläsning och jag tittar på hur bl.a. dramaturgi, scener, perspektiv, gestaltning, miljö- och karaktärsbeskrivningar samt dialog fungerar. Jag poängterar manusets styrkor liksom utvecklingsområden. Du får kommentarer i hela ditt manus, flest inledningsvis.

Du får ett lektörsutlåtande på 12-14 sidor, inklusive handlingsplan. Du kan ställa frågor om lektörsutlåtandet, helst inom två veckor från mottagen respons. Ett samtal om utlåtandet, upp till 30 minuter, ingår.

Pris mellanläsning

Fast pris 2500 kr + 10 öre/ord

Mellan-lektörsutlåtande manus 70 000 ord.
Fast pris 2500 kr

plus 70 000 ord x 0.10 kr = 7000 kr
Totalt: 2500 kr + 7000 kr = 9500 kr

Samtliga uppgifter inkl moms.

Stor läsning/ redaktörsläsning

Stor läsning är som en redaktörsläsning. Förutom att jag går igenom inledning, dramaturgi, gestaltning, scener, dialog, miljö- och karaktärsbeskrivningar mm, kan jag ge förslag på hur texten bör omstruktureras. Jag poängterar styrkor liksom sådant som behöver utvecklas.

Du får ett utlåtande på 16-18 sidor, inklusive handlingsplan. Ett samtal om utlåtandet, upp till 30 minuter ingår.

Pris stor lektörsläsning /redaktörsläsning

Fast pris 2500 kr + 17 öre/ord

Stort lektörsutlåtande manus 70 000 ord.
Fast pris 2500 kr
plus 70 000 ord x 0.17 kr = 11 900 kr
Totalt: 2500 kr + 11 900 kr = 14 400 kr

Samtliga uppgifter inkl moms.

Möjlighet till delbetalning finns.

Här kan du läsa om vad andra tyckt om mina tjänster.