Tjänster

Det här gör jag

Lektörsutlåtande

Ett lektörsutlåtande får du när jag läser hela ditt manus. Du kan välja mellan tre olika. De innebär att du får olika mycket feedback och kommentarer i manus. Beroende på vad du behöver.

Första kapitel-analys

Ta hjälp med dina första kapitel tidigt för att underlätta för fortsatt skrivande. När du tar hjälp tidigt får du en god start och stark grund och hjälp att få en berättelse som fungerar.

Skrivcoaching

Skrivcoachning innebär att du får deadlines och regelbunden feedback och stöd under ditt skrivande. Lämna in text så ofta som du vill och kombinera med handledande samtal.

Handledande samtal

Handledande samtal passar dig som både är i början av ditt skrivprojekt, liksom kommit en bit på vägen. Att prata med någon som kan skrivhantverket kan lösa upp knutar och hjälpa dig komma framåt.

Skrivkurser

Gå en skrivarkurs för att utveckla ditt skrivande på egen hand. Du kan välja mellan att studera mest själv eller kombinera med handledande samtal och inlämning av text.

Övriga skrivtjänster

Jag erbjuder även hjälp till dig som önskar att jag går igenom ditt synopsis, eller ditt följebrev liksom om du ska skriva ett brev till en skrivutbildning. Du kan även beställa presentkort.

Vanliga frågor

En lektör går igenom ditt manus och lyfter vad som är dess styrkor och vad som behöver utvecklas. Du får respons på hur texten kan utvecklas dels i kommentarer i manus, dels i ett utlåtande.

Beroende på hur långt manus du har, och vilken lektörsläsning du väljer, tar det två till fem veckor efter mottaget manus.

En skrivcoach gör detsamma som en lektör, men arbetar även med coachning. Skrivcoachningen görs genom textinlämning en eller flera gånger, liksom genom handledande samtal, en eller flera gånger.

Jag läser olika genrer och tycker det är roligt med variation. Dock läser jag inte bilderböcker för barn eller lyrik.