Helena A - Skrivcoach

Lektör & Manusutvecklare

Öka dina chanser hos förlagen

Vill du skriva en bok?

Jag heter Helena Andréasson och är skrivpedagog. Jag hjälper dig som vill bli eller är författare att få ihop ditt bokmanus. Du kan vara nästan färdig eller mer på idéstadiet.

Att anlita en lektör som är utbildad och har erfarenhet kan vara det som gör skillnad på om ditt manus blir antaget av ett förlag eller inte. Du får respons som du kan använda på ditt skrivande i stort. På så vis blir det en investering som du har nytta av även framöver.

Utbildning

Utbildad förlagsredaktör och skrivpedagog med en fil.kand. examen i Svenska språket.

Vänlig och ärlig

Du får ärlig och vänlig respons som utvecklar din text och ditt skrivande.

moi 6
Foto Katarina Persson

”Tack för dina kommentarer på min text. Jag köper alla dina förslag till förbättring rakt av, tack!” 

Mats B

aspirerande författare (första kapitel-analys)

”Så nöjd med din coachning. Du är pedagogisk och tydlig. Det är lätt att förstå vad man ska ändra och varför.” 

Elli S

aspirerande författare (skrivcoachning)

”Stort tack för din värdefulla input. Jag har nu läst igenom den några gånger och den gav mig verkligen bra insikter. ”

Nicolas B

aspirerande författare (första kapitel-analys)


”Tack snälla för det utförliga materialet. Din analys och kommentarer är verkligen konkreta och lätta att ta till sig.”

Amelia K

aspirerande författare (synopsisläsning, första kapitel-analys)

Det här gör jag

Lektörsutlåtande

Ett lektörsutlåtande får du när jag läser hela ditt manus. Du kan välja mellan tre olika. Du får olika mycket feedback och kommentarer i manus. Allt beroende på vad du behöver.

Första kapitel-analys

Ta hjälp med dina första kapitel tidigt för att underlätta för fortsatt skrivande. När du tar hjälp tidigt får du en god start och stark grund och hjälp att få en berättelse som fungerar.

Skrivcoaching

Skrivcoachning innebär att du får deadlines och regelbunden feedback och stöd under ditt skrivande. Lämna in text så ofta som du vill och kombinera med handledande samtal.

Handledande samtal

Handledande samtal passar dig som både är i början av ditt skrivprojekt, liksom kommit en bit på vägen. Att prata med någon som kan skrivhantverket kan lösa upp knutar och hjälpa dig komma framåt.

Skrivarkurser

Gå en skrivarkurs för att utveckla ditt skrivande på egen hand. Du kan välja mellan att studera mest själv eller kombinera med handledande samtal och inlämning av text.

Övriga skrivtjänster

Jag erbjuder även hjälp till dig som vill att jag går igenom ditt synopsis, eller ditt följebrev liksom om du ska skriva ett brev till en skrivutbildning. Du kan även beställa presentkort.