Tips – skrivråd

Här hittar du nyttiga tips på vad du ska tänka på innan du tar hjälp för att utveckla ditt manus och ditt skrivande. Du hittar även flera användbara skrivråd, liksom tips inför redigering.

Inför lektörshjälp

Innan du använder lektörsläsning är det bra om du har redigerat ditt manus flera gånger. Du får gärna ha tagit hjälp av testläsare som gett feedback på textens styrkor och svagheter.

Att använda en lektörsläsning för att utveckla sitt manus innebär att du, när du får utlåtandet, själv bestämmer vad du vill ändra. Du kommer hålla med om en del, på samma gång som du inte håller med om annat. Det är upp till dig att avgöra vad du vill följa i utlåtandet.

Innan du väljer att använda mig som lektör, ta gärna en titt på nedanstående skrivråd och tips. Troligen känner du redan till det jag nämner, men kanske du hittar något nytt som är till hjälp när du redigerar ditt manus.

Fyra råd som fångar läsaren

Skapa karaktärer som är lätta att komma ihåg
Din läsare får svårt att hålla ordning på dina karaktärer när de blir för många. Liksom om många presenteras samtidigt. Introducera dem en och en om det är möjligt, eller enbart ett fåtal, två eller tre, på samma gång. Se till att karaktärisera dem genom utseende, sättet de uttrycker sig på, via klädsel eller andra attribut så att läsaren får lätt att skilja dem åt. Du kan tänka att desto viktigare karaktär, desto tydlig behöver den vara för läsaren.
När din läsare inte behöver lägga tid på att fundera på vem som är vem kommer läsningen bli lättare och läsaren kommer förhoppningsvis inte lägga bort boken. Inte av den anledningen i alla fall.

Olika inledningar
Variera hur kapitlen börjar. Låt dem t.ex. ibland börja mitt i en scen, med eller utan en dialog, använd en miljöbeskrivning eller personbeskrivning, eller en tillbakablick. Genom variation skapar du en dynamisk berättelse vars kapitels olika inledningar bidrar till att fängsla läsaren.

Olika avslutningar
Precis som med inledningarna kan du använda dig av att avsluta kapitlen på olika vis. Emellanåt rundar du exempelvis av ett kapitel så att scenen, eller det sammanhanget känns avslutat. Emellanåt avslutar du dina kapitel med en cliffhanger, det vill säga slutar mitt i en scen eller med att något mycket spännande sker. För att läsaren ska få veta hur det ska gå, måste den läsa vidare. Antingen ges svaret på cliffhangern redan i nästa kapitel eller så avvaktar du med att ge upplösningen på cliffhangern vid något senare kapitel. Allt beroende på vad som passar just din berättelse.

Undvik infodumpar
Att vilja informera läsaren om en karaktär, en händelse, en miljö osv är inte fel. Undvik dock att göra infodumpar av det, det vill säga långa textsjok som beskriver för mycket, eftersom det kan minska läsarens framåtrörelse. En längre beskrivning är emellanåt nödvändig för att skapa ett sammanhang och en förståelse för vad läsaren har framför sig, men var uppmärksam på när beskrivningen görs och varför. Portionera ut infodumpar, och ge hellre informationen lite i taget. Det bidrar till att göra läsaren nyfiken så att den vill veta mer.

Skrivråd för en ren text

Småord och favoritord
Vi gör det alla. Överanvänder vissa ord. Vanligast är att småorden kryper in och tar över meningarna. Småorden kan vara följande: det, ju, som, just, precis, nog, alltid, aldrig, jämt, bara, ofta osv.

När det kommer till överanvändning av ord kan det vara bra att läsa sin text högt, liksom att be någon läsa. Överanvändning av ord skiljer sig åt mellan olika författare. Vi har alla våra favoriter som vi tenderar att upprepa i onödan. När du blir uppmärksam på dina småord och dina favoritord använd sökfunktionen (som t.ex. finns i word) för att hitta dem, rensa och ersätta. Oftast går det bra att helt enkelt ta bort dem, åtminstone när det kommer till småorden. Men favoritorden kan behövas ersättas med synonymer. I så fall, använd hellre ett synonymlexikon än funktionen som finns i word. Just för att hitta exakt det ord som passar bäst.

Upptäck fel, upptäck din text
Under tiden du skriver ditt manus behöver du inte lägga så stort fokus på HUR du skriver (om du inte gärna vill förstås) utan låt skrivandet och skapandet flöda då. När det är dags för redigering gäller ett annat arbetssätt. Ett som kräver tålamod.
Efter att du redigerat din text ett antal gånger, då är det dags att se över sådant som t.ex. grammatik. För att upptäcka fel, och verkligen se texten, med alla småord som slunkit in, förutom syftningsfel, stavfel, felaktiga meningsbyggnader, upprepningar osv rekommenderar jag följande:

  • justera marginalerna
  • byt teckensnitt
  • byt storlek på din text
  • läs högt (vid speciellt korrläsning, prova att läsa från slutet, för att bryta av läshastigheten och inte ha fokus på berättelsen)
  • skriv ut din text och läs på papper (detta gör du i ett så sent skeende som möjligt av många skäl, t.ex. att du gör det när du känner att du är redo att skicka till lektör eller rent av till förlag)

Lycka till!