book, read, glasses-4600757.jpg

Hitta fokus i din handling

Som ny författare kan det vara svårt att veta var berättelsens fokus ska ligga någonstans, vad som ska vara den röda tråden. Vanligt är att det blir spretigt. Områden som ofta behöver utvecklas är miljö och detaljer, dialog, karaktärer och berättarperspektiv. Här hittar du praktiska tips för fokus och för att få till en stark välskriven berättelse.


Håll fokus i ditt bokmanus

Som ny författare är det svårt att veta var fokus ska vara. Vikten av att ha en stark huvudhandling med några få sidohandlingar ska inte underskattas. Den röda tråden som löper genom manuset från de första sidorna betyder allt för hur handlingen upplevs. Och svårigheten ligger inte alltid där, i att ha en stark huvudhandling, utan i detaljerna, i karaktärerna och hur allt berättas.

Tänk själv när du läser en bok eller ser en film. Du observerar detaljer, som ofta är planteringar, och som har en direkt betydelse för handlingen liksom för hur den utvecklas. Du lägger saker på minnet, mer eller mindre medvetet. När något återkommer senare, för att det har en roll för handlingen, då tänker du på det du sett tidigare och gör den där kopplingen: ja, just det, det var därför den där mannen ramlade av cykeln mitt framför ögonen på huvudpersonen.

Det finns mycket man behöver hålla reda på när man skriver. Som ny författare kan det ibland upplevas oöverstigligt. En lektör eller skrivcoach kan hjälpa dig att se på ditt manus med ny blick och kan hjälpa dig få till ett starkt fokus. Allt för att ditt manus ska glänsa och lysa klart.

Nedan hittar du fyra olika tips om vad du kan tänka på som kan bidra till att du får ett starkare fokus i ditt manus.

.

Ovidkommande detaljer

Som ny författare är det lätt att skriva in tomma detaljer, dvs som saknar betydelse. Läsaren ser, precis som din protagonist, en röd Porsche utanför huset på kvällen, och läsaren lägger den på minnet, tänker att den är av betydelse, att det finns ett syfte med att den nämns.

Om bilen var utan innebörd och bara stod där på gatan då luras ju läsaren. Läsaren lägger nämligen energi och kraft på att minnas bilen men utan att få något för det. Det blir en tom detalj. Vill du däremot visa något särskilt med bilen, som att den sticker ut för att alla andra bilar på gatan är äldre modeller, rostiga, otvättade, billigare märken osv, då har Porschen ett speciellt syfte. Men det behöver fortfarande vara kopplat till din berättelse och bilen behöver skrivas så att läsaren inte missuppfattar syftet med bilen och dess funktion för berättelsen.

Så se upp med vad du ger läsaren. Lägg fokus på det som tillför något till berättelsen, som har med den att göra.

Eller som Catrine Tollström, författare och lektör, säger:

Knepet med att skildra detaljer, oavsett om det handlar om sceneri, karaktärsskildring eller händelseförlopp, är att hålla dem nära integrerade i storyn och med textens syfte.

Från: Fängsla dina läsare – väck spänning och berör på djupet (s.111)

Spretig dialog

Ibland pratar karaktärer om sådant som inte har med handlingen att göra. Det kan leda till att läsaren undrar vad som händer nu, hur detta hänger ihop med resten. Så tänk på att utnyttja dialogerna till att förmedla sådant som är av vikt för handlingen, för att läsaren ska få en förståelse för dem som personer och vad de önskar och vill, måste göra och hantera.

Ett tips är aven att låta få karaktärer prata för att skapa större tydlighet. Även om fem personer skulle kunna bidra till samtalet, är det bra att låta två, max tre, hålla i samtalet. Om det behövs låt ytterligare någon flika in ett par ord, men bara om den tillför samtalet något som ingen annan karaktär kan tillföra. Desto färre som för dialogen framåt ju starkare fokus blir det och det underlättar för läsaren att hänga med. Det blir dessutom enklare för dig som är ny författare. Varför krångla till det liksom?

Karaktärer av vikt

Oftast har texten en eller ett par huvudkaraktärer. Utöver dem finns ofta flera viktiga bikaraktärer som bidrar direkt till handlingen och hur den utvecklas. Dessutom finns det ofta karaktärer som liksom är statister, de har ingen betydelse för händelseutvecklingen, men kanske gör något som ändå bidrar till att huvud- eller bikaraktärerna gör insikter eller på annat vis påverkas av dessa “statister”.

Tänk på att läsaren investerar energi i varje ny karaktärer som presenteras och som verkar vara av betydelse för handlingen. Så om du nu skulle namnge en statist och ge den lite bakgrundsfakta kommer läsaren lägga den på minnet. Och om den statisten inte återkommer alls i berättelsen senare så blir det ju en tom presentation, helt ovidkommande för handlingen. Läsaren blir lurad att lägga energi på att minnas något som inte bidrar till händelseutvecklingen.

Så tänkt på att de karaktärer som har betydelse för handlingen, de kan namnges, dem kan läsaren få veta lite mer om. Men håll det kort, göra inga långa informationsstycken och låt fokus ligga på dem som är huvudkaraktärer, allt för att göra det mindre splittrat.

Perspektiven

Hur du berättar, i vilket perspektiv läsaren tar del av berättelsen, spelar också in för om din handling blir spretig eller inte. En rekommendation är att du håller dig till ett, eller ett par berättarperspektiv. Berättarperspektiven ska inte växlas för ofta inom ett kapitel om du vill skapa ett starkare fokus. Tänk på syftet med att byta perspektiv, vad tillför det handlingen och vad får läsaren veta, som annars inte skulle framkommit.

Jag-perspektiv, även kallat första persons perspektiv, samt han-/hon-perspektiv (även hen) som kallas tredje persons perspektiv är de vanligaste berättarperspektiven. Det kan ibland även finnas inslag av en allvetande berättare som vet allt om historien, dess karaktärer och deras öden, liksom att det kan finnas en mer oberoende berättarröst, som mer förmedlar fakta. Som ny författare, för att göra det lättare för dig, är ett råd att du håller dig till ett perspektiv inom ett kapitel. Behöver du dock växla, var noga med att det blir tydlig för läsaren att perspektivet ändras, t.ex. genom att göra blankrad.

Lycka till nu med att hålla fokus!


Missa inga tips eller erbjudanden

Och du, en sista sak, för dig som tittar in här för första gången, om du vill få skrivtips och erbjudanden direkt i din inkorg, kan du anmäla din mejladress för att inte missa något. Redan i välkomstmejlet får du nyttiga skrivtips. Om du inte ser det in din inkorg, ta en titt i skräpposten.

Bearbetar …
Klart! Du är med på listan.