unrecognizable person reading book in park

Fem tips som krokar fast läsaren

Dagens skrivtips handlar om några olika områden som jag ofta stöter på som kan utvecklas och skrivas starkare. Som ny författare är det mycket att hålla ordning på. Med råden nedan hoppas jag att du kommer en bit längre i din strävan mot att få ihop ett manus som fångar läsarens intresse och drar in läsaren i handlingen.


Första kapitlets början

Ditt första kapitel behöver ha en inledning, ett anslag, som sätter tonen för berättelsen. Läsaren behöver redan här förstå vad boken kommer handla om och få en känsla för genren.

Tänk på att introducera det problem, den röda tråd som kommer löpa genom boken, så att läsaren blir bekant med karaktärer, miljö och hinder som kan finnas och behöver överkommas, eller ja, på något vis behöver hanteras av huvudpersonen. Det kan handla om en förändring som huvudpersonen själv önskar, eller som den är tvungen att ta itu med.


Olika inledningar och avslutningar på dina kapitel

Variera hur kapitlen börjar och slutar. Låt dem t.ex. ibland börja mitt i en scen, med eller utan dialog, använd t.ex. en miljöbeskrivning, personbeskrivning, eller en tillbakablick. Genom denna variation skapar du en dynamisk berättelse vars kapitels olika inledningar bidrar till att fängsla läsaren.

Precis som med inledningarna kan du avsluta kapitlen på olika sätt. Emellanåt rundar du exempelvis av ett kapitel så att scenen, och det sammanhanget känns avslutat. Emellanåt avslutar du dina kapitel med en cliffhanger, det vill säga slutar mitt i en scen med att något mycket spännande sker. För att läsaren ska få veta hur det ska gå, måste den läsa vidare. Antingen ges svaret på cliffhangern redan i nästa kapitel eller så får läsaren upplösningen i något senare kapitel. Allt beroende på vad som passar just din berättelse.


Skapa minnesvärda karaktärer

Din läsare får svårt att hålla ordning på dina karaktärer när de blir för många. Liksom om många presenteras samtidigt.
Introducera dem en och en om det är möjligt, eller enbart ett fåtal, som två eller tre, på samma gång. Se till att karaktärisera dem genom utseende, sätt de uttrycker sig på, via klädsel och andra attribut så att läsaren får lätt att skilja dem åt. Du kan tänka att desto viktigare karaktär, desto tydligare behöver den vara för läsaren.

close up photo of book pages
Photo R Kant Pexels.com

Undvik infodumpar

Att vilja informera läsaren om en karaktär, en händelse, en miljö osv är inte fel. Undvik dock att göra infodumpar av det, det vill säga långa textsjok som beskriver för mycket på en gång, eftersom det kan bidra till att få berättelsen att stanna upp och läsarens engagemang svalnar.

En längre beskrivning är emellanåt nödvändig för att skapa ett sammanhang och en förståelse för vad läsaren har framför sig, men var uppmärksam på när beskrivningen görs och varför. Ge hellre informationen lite i taget. Det bidrar till att göra läsaren nyfiken så att den vill veta mer.


Skriv dialoger som intresserar läsaren

När du skriver dialog, se till att inte skriva dubbelt, det vill säga att dialogen innehåller samma information som brödtexten. Brödtexten är den löpande texten som inte är dialog. Det är nämligen lätt hänt att man som författare är lite övertydlig och låter karaktärerna säga det som redan nämnt i texten.

Ett exempel kan se ut så här:
Det var en solig morgon utan ett moln på himlen. En perfekt dag för att gå och bada, tänkte Emil och vände sig till sin flickvän i sängen. Han sa:
”Du, ska vi gå och bada? Det är ju så soligt.”

Som du märker upprepar han vad läsaren redan vet. Bättre vore om Emil sa:
”Kan vi inte packa ner bullarna vi bakade igår och ta med till stranden. Och så gör jag en sallad också. Okej?”

En dialog som bidrar till handlingen lägger ofta till något nytt, något läsaren inte redan vet, eller fördjupar det som läsaren känner till. Så när du skriver dialoger, bestäm vad syftet är med samtalet.

Och för att underlätta för läsaren, är det bra att inte låta för många karaktärer driva samtalet, utan låt två, kanske tre prata. Finns det fler karaktärer som har något att säga, låt dem vara i bakgrunden. När de har något att säga, låt dem flika in det som behöver förmedlas, och låt gärna någon av de som talade nyss, ta ett steg tillbaka, så att antalet talare hålls nere. På så vis kan du bidra till en starkt fokuserad dialog och ett samtal som intresserar läsaren.

Så, det var några tips du kan ha med dig inför höstens skrivpass. Tänk på att du alltid kan kika i publicerade böcker om du undrar över något. Genom att studera hur andra författare gör och hur texten formateras (som vid dialog t.ex.) kan du lösa många knutar som du stöter på.


Vill du ha professionellt stöd i höst?

Känner du att du vill komma igång och framåt med ditt manus kan jag hjälpa dig:

  • lämna in hela ditt manus för lektörsläsning och få skrivråd som går att applicera på ditt skrivande generellt sett också
  • låt mig läsa ditt första, eller dina första, kapitel i en första kapitelanalys för att få en stark början
  • lämna in delar av manus som krånglar för skrivcoachning och få deadlines att passa

    Har du en idé om en berättelse kan jag läsa synopsis, eller handleda dig i ett samtal. På hemsidan finns mer att läsa om tjänsterna och du är förstås alltid välkommen att mejla mig om du undrar över något. Och vill du veta mer hittar du en länk till mina tjänster här.

Lycka till med ditt skrivande och ditt manus!