white sketch pad beside cup of coffee

Fånga läsaren med konflikter

Konflikt. Hinder. Motstånd. Dilemma. Svårighet. Kärt barn har många namn. Oavsett vad det handlar om, ska det finnas något som behöver lösas. Har du funderat på hur du kan använda konflikter för att bygga upp spänningen och få läsaren att fortsätta läsa?

Att förstå hindren

Konflikt och hinder, ja, det innebär att det finns något sorts motstånd, eller dilemma för karaktärerna och berättelsen. Något som måste lösas eller tas itu med på något sätt. Något man behöver komma förbi som huvudkaraktär. Dessutom, när det gäller olika sorts hinder och motstånd, skiljer man ofta på inre och yttre.

anonymous man standing near brick construction

Inre hinder och motstånd

Inre motstånd är vad karaktärerna själva bär med sig. Tankar och föreställningar om sig själva, andra eller livet. Sådant som hindrar dem på olika vis med att komma vidare i livet och lösa svårigheter. Här ligger ofta den personliga utvecklingen som de tampas med på ett inre plan.

Yttre hinder och motstånd

Yttre motstånd handlar ofta om sådant som hindrar karaktärerna och huvudkaraktären att nå sina mål eller att få leva vidare som de vill. Något sätter så att säga käppar i hjulet. Och dessa eller detta hinder, denna konflikt, måste lösas för att de ska komma vidare.

Tips!

Tips 1 – vad karaktären gör
Det intressanta är inte alltid själva hindret utan hur det löses. Så låt läsaren vara med och följa karaktärens planer. Det bidrar till närhet och engagemang. Frågan väcks: kommer det gå vägen?

Tips 2 – även små hinder är intressanta
Låt gärna varje kapitel innehålla någon form av konflikt, något som bidrar till att hålla läsaren alert. Det behöver inte vara något stort. Kanske din protagonist bara vill handla utan att stöta på kollegan som alltid vill prata jobb?

letter blocks

Skriv en roman: Hitta en skrivrutin och lär dig skrivhantverket

Är det äntligen dags att få till skrivandet? Ja, att få känna dig stolt över dig själv och hitta in i en rutin som kan förverkliga din dröm om att skriva en bok? Om andra kan få ihop ett helt bokmanus, varför skulle inte du?

Det finns tre kurser att välja på med ungefär samma innehåll men olika upplägg: Skriv en roman, Kom i mål med din bok och Skrivkurs med skrivcoach. Du väljer själv om du vill studera mer på egen hand eller om du vill göra textinlämningar och ha samtal om skrivandet.

Kurserna passar dig som har:
– en idé om vad du vill skriva
– påbörjat en skrivprojekt men kommer ingenstans
– kommit en bit men känner att du vill ha stöd för att få klart det

Välkommen att läsa mer om kurserna här, vad de innehåller, hur upplägget ser ut och vad de kostar.